Certificazione verde Covid (Green Pass) come scaricarlo – Versione albanese

PARATHËNIE:

Dokumentat e dhëna nga struktura shëndetësore, farmaci, laboratorë të analizave, mjekë të mjekësisë së përgjithshme ose pediatra me zgjedhje të lirë që vërtetojnë vaksinimin e bërë, shërimin nga infeksioni ose rezultat negativ të një testi molekolar ose antigjenik të bërë në 48 orë të mëparshme kanë të njejtin validitet të Certifikatës jeshile Covid-19.  

 SI TA SHKARKONI ÇERTIFIKATËN JESHILE  :  

  www.dgc.gov.it

 • Është e mundur të përdorni app dhe mundësi të ndryshme të parashikuara,
  • TË REGJISTRUARIT NË SHËRBIM SHËNDETËSOR KOMBËTAR QË KANË TESSERA SANITARIA BLU VALIDE


  NËSE GJITHËSESI NUK DEL

  AI QË KA TESSERA SANITARIA mund të kontaktojë mjekun e vet të mjekësisë së përgjithshme, pediatrin me zgjedhje të lirë ose farmacinë për të rekuperuar Çertifikatën e vet jeshile COVID-19

  2. ATA QË NUK JANË REGJISTRUAR TE SHERBIMI SHËNDETËSOR KOMBËTAR TË VAKSINUAR NË ITALI

  3. Futeni Kodin fiskal (16 letra dhe numra) ose Kodin STP (STP i ndjekur nga 13 numra) ose Codice Univoco (kodë fiskal i përkohshëm me 11 numra) që gjeni te SMS i marrë si konfirmim të rezervimi të bërë të vaksinës dhe/ose të shkruar mbi çertifikatën e vaksinimit.

  4. Futeni datën e vaksinimit (për vaksina me 2 dosa duhet futur data e dozës së dytë)

  5. Zgjidhni gjuhën për çertifikatën

  6. Futeni kodin e Sigurisë (kopjoni letrat e figurës me ngjyra)

  7. Klikoni “Recupera certificazione”

  8. Klikoni “Scarica certificazione/ Scarica QR code”

   Vetëm nëse del shkrimi CERTIFICAZIONE NON DISPONIBILE, persona të huaj të vaksinuar në Milano qytet PARA 31 korriku, nëse e dëshirojnë, mund të nisin një senjalim që do t’i transmetohet Regionit duke përpiluar modelin tek ky link

   https://bit.ly/3CG0W3q